Управление на проекти обучение, учебник и лекции

Обучение по управление на проекти може да ви даде всеки остарял учебник или подготвени лекции от преподаватели, които никога не са управлявали истински проекти. Искате ли вашето обучение да се базира само на теории и академични подходи?

Цялата публикация „Управление на проекти обучение, учебник и лекции“

Субективни предпоставки за възникване на конфликти

Субективните предпоставки за възникването на конфликта играят не по-малка роля за неговото манифестиране. Разработките и изследванията на множество психолози, социолози и конфликтолози недвусмислено сочат, че в основата на всеки един вид конфликт, наред с  обективните предпоставки, стоят и субективните потребности и интереси на отделния индивид.

Цялата публикация „Субективни предпоставки за възникване на конфликти“

Прогнозиране на конфликта

Прогнозирането, като теория и нейното ускорено внедряване във функционирането и развитието на макро и микро социалните системи доби приоритетно място в съвременния свят, който се е устремил неумолимо по пътя на глобализацията, възседнал лудия бяг на уникалните (нестихващи) постижения на НТР. Значението на прогнозирането е свързано със застрашителното нарастване на конфликтното противоречие между научно – техническия и социалния прогрес, като два глобални елемента на системата на съвременния свят.   

Цялата публикация „Прогнозиране на конфликта“

Социални технологии и разрешаване на конфликти

Какво е социални технологии за разрешаване на конфликти? През целият ХХ век социалните ситуации преживяваха конфликтни периоди, което задържа или ускорява развитието на обществената система. През същия този век, минал вече в историята, както знаем, протичащите противоречия в обществената система бяха обект на крайни теоретични оценки. Тези оценки се лутаха от пълното отричане на противоречията, до тяхното свеждане само до миналото на обществото.

Цялата публикация „Социални технологии и разрешаване на конфликти“

Трудови конфликти на работа и в бизнеса

трудови конфликти в бизнеса

Трудовите конфликти на работа, в службата и бизнеса, са едни от най-добре изучените видове конфликти, като върху тях са спирали вниманието си учени от различни научни области, направления и школи. Също така трудовият конфликт е така да се каже “масов” вид конфликт, срещащ се твърде често в социалната реалност, относително лесно видим и различим и не на последно място широко отразяван, анализиран и коментиран от средствата за масово осведомяване – както електронни, така и печатни.

Цялата публикация „Трудови конфликти на работа и в бизнеса“

Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети на предприятията в публичния сектор

Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети на предприятията в публичния сектор. Теоретична характеристика на годишното счетоводно приключване в бюджетните предприятия. Нормативна регламентация и обхват на финансовите отчети в бюджетните предприятия

Съществуват общи и специфични моменти, операции и техники в подготовката, организацията и осъществяването на годишно счетоводно приключване в предприятията. Отчитайки общото и специфичното като единство на разнообразни способи и действия, могат да се определят основните моменти и да се откроят особеностите в модерното годишно счетоводно приключване и съставянето на финансови отчети в бюджетните предприятия.

Цялата публикация „Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети на предприятията в публичния сектор“

ERP системи

ERP системи

ERP системи (Enterprise Resource Planning) са многофункционални информационни системи за планиране на ресурсите на фирмата, изградена от програмни модули, които интегрират основните работни процеси в една компания.

Цялата публикация „ERP системи“