Субективни предпоставки за възникване на конфликти

Субективните предпоставки за възникването на конфликта играят не по-малка роля за неговото манифестиране. Разработките и изследванията на множество психолози, социолози и конфликтолози недвусмислено сочат, че в основата на всеки един вид конфликт, наред с  обективните предпоставки, стоят и субективните потребности и интереси на отделния индивид.

Цялата публикация „Субективни предпоставки за възникване на конфликти“

Прогнозиране на конфликта

Прогнозирането, като теория и нейното ускорено внедряване във функционирането и развитието на макро и микро социалните системи доби приоритетно място в съвременния свят, който се е устремил неумолимо по пътя на глобализацията, възседнал лудия бяг на уникалните (нестихващи) постижения на НТР. Значението на прогнозирането е свързано със застрашителното нарастване на конфликтното противоречие между научно – техническия и социалния прогрес, като два глобални елемента на системата на съвременния свят.   

Цялата публикация „Прогнозиране на конфликта“

Социални технологии и разрешаване на конфликти

Какво е социални технологии за разрешаване на конфликти? През целият ХХ век социалните ситуации преживяваха конфликтни периоди, което задържа или ускорява развитието на обществената система. През същия този век, минал вече в историята, както знаем, протичащите противоречия в обществената система бяха обект на крайни теоретични оценки. Тези оценки се лутаха от пълното отричане на противоречията, до тяхното свеждане само до миналото на обществото.

Цялата публикация „Социални технологии и разрешаване на конфликти“

Трудови конфликти на работа и в бизнеса

трудови конфликти в бизнеса

Трудовите конфликти на работа, в службата и бизнеса, са едни от най-добре изучените видове конфликти, като върху тях са спирали вниманието си учени от различни научни области, направления и школи. Също така трудовият конфликт е така да се каже “масов” вид конфликт, срещащ се твърде често в социалната реалност, относително лесно видим и различим и не на последно място широко отразяван, анализиран и коментиран от средствата за масово осведомяване – както електронни, така и печатни.

Цялата публикация „Трудови конфликти на работа и в бизнеса“

Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети на предприятията в публичния сектор

Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети на предприятията в публичния сектор. Теоретична характеристика на годишното счетоводно приключване в бюджетните предприятия. Нормативна регламентация и обхват на финансовите отчети в бюджетните предприятия

Съществуват общи и специфични моменти, операции и техники в подготовката, организацията и осъществяването на годишно счетоводно приключване в предприятията. Отчитайки общото и специфичното като единство на разнообразни способи и действия, могат да се определят основните моменти и да се откроят особеностите в модерното годишно счетоводно приключване и съставянето на финансови отчети в бюджетните предприятия.

Цялата публикация „Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети на предприятията в публичния сектор“