Управление на проекти обучение, учебник и лекции

Обучение по управление на проекти може да ви даде всеки остарял учебник или подготвени лекции от преподаватели, които никога не са управлявали истински проекти. Искате ли вашето обучение да се базира само на теории и академични подходи?

Цялата публикация „Управление на проекти обучение, учебник и лекции“