ERP системи

ERP системи

ERP системи (Enterprise Resource Planning) са многофункционални информационни системи за планиране на ресурсите на фирмата, изградена от програмни модули, които интегрират основните работни процеси в една компания.

Цялата публикация „ERP системи“