Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети на предприятията в публичния сектор

Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети на предприятията в публичния сектор. Теоретична характеристика на годишното счетоводно приключване в бюджетните предприятия. Нормативна регламентация и обхват на финансовите отчети в бюджетните предприятия

Съществуват общи и специфични моменти, операции и техники в подготовката, организацията и осъществяването на годишно счетоводно приключване в предприятията. Отчитайки общото и специфичното като единство на разнообразни способи и действия, могат да се определят основните моменти и да се откроят особеностите в модерното годишно счетоводно приключване и съставянето на финансови отчети в бюджетните предприятия.

Цялата публикация „Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети на предприятията в публичния сектор“