Управление на проекти обучение, учебник и лекции

Обучение по управление на проекти може да ви даде всеки остарял учебник или подготвени лекции от преподаватели, които никога не са управлявали истински проекти. Искате ли вашето обучение да се базира само на теории и академични подходи?

„Проджект Мениджмънт Академия“ PMA.bg променя всико това с новия модерен и грандиозен курс по управление на проекти с онлайн обучение. Всички материали и лекции, са дигитално представени за вас, а вашите лекции са под формата на модули, които се обогатяват от истински проджект мениджъри с богат опит в сферата на управлението на проектите.

Управление на проекти обучение и лекции

Откъде идва концепцията за управление на проекти?

Уикипедия описва управлението на проекта като “дисциплина за иницииране, планиране, изпълнение, контрол и затваряне на работата на екип за постигане на конкретни цели и изпълнение на конкретни критерии за успех”. Идеята за управление на проекти датира от края на 19 век. Въпреки това, можем да проследим сегашната си концепция за управление на проекти до 50-те години.

Хенри Гант беше един от създателите на управлението на проекти, както го познаваме. С създаването на диаграмата на Гант, популярна диаграма за управление на проекти, името на Гант е това, което ще видите често. Петте управленски функции на Хенри Файол, които са предшественици на настоящите ни пет етапа на управление на проекта, определят неговата позиция като друг баща-основател.

Друго средство за управление на проекти, графиките на PERT, се появи в средата на 20-ти век. Структурата на разбивка на работата от Министерството на отбраната на САЩ се очертава като друга техника за управление на проекти.

Макар че инструментите за управление на проекти бяха широко разпространени в космическия, правителствения, инженерния и военния сектор, скоро частните фирми започнаха да разбират ползите от работата, организирана около конкретен проект. Ясен начин за управление на тези специални проекти се появи, когато компаниите осъзнаха, че координацията и комуникацията на всички нива, между бизнес единиците и включването на различни области на експертиза са от решаващо значение за цялостния им успех.

Какво е проект?

Бизнес речникът определя проекта като „планиран набор от взаимосвързани задачи, които трябва да се изпълняват за определен период от време и в рамките на определени разходи и други ограничения.” Тогава проектът може да бъде нещо извън или в допълнение към фирмения стандарт за типичен бизнес. ден. Може би бизнес ъпгрейд, финансова нужда или клиентска заявка могат да бъдат катализатор за възникването на проекта.

Параметрите на даден проект ще включват ясна цел да достигнат, така че по природа, проектите включват начална и финална линия за постигане на уникален, конкретен резултат. Това краткосрочно предприятие ще изисква определен график, ясен обхват, определени бюджетни и човешки ресурси, които включват екип по проекта и ръководител.

Какво е мениджър на проекта?

Ръководител на проекта е лицето, което ръководи екипа на проекта, който заедно постига целта на проекта. Докато всеки, който притежава титлата мениджър, има текущи задължения по време на неговото / нейното пребиваване в компания, ръководството на ръководителя на проекта е временно изпълняващо определена цел. За всеки конкретен проект ще бъде назначен ръководител на проекта. Ако обаче това не е вашето официално заглавие на пълно работно време, кажете, че сте мениджър на отдел или друг тип надзорник, добра идея е да добавите основни познания по умения за управление на проекти в автобиографията си.

Работете в посока на обучение за многостепенни задачи, разработване на ефективни умения за хора / хора и завършване на рутинни задачи задоволително и навреме. Не всички компании запазват мениджъри на проекти на пълно работно време и можете да откриете, че сте подготвени за водене на специален проект. Подгответе се да приемете този вид отговорност, като по този начин увеличите видимостта си пред ръководството на компанията. Вашият екип по проекта може да включва колеги, събрани от други отдели и може би изпълнителен надзор. Този вид експозиция може да укрепи репутацията на вашата компания, подобрявайки вероятността от бонуси или промоция в допълнение към личния и кариерния растеж, който бихте изпитали, ако опитате нещо ново. Вие се възползвате, като подчертаете, че не само можете да посрещнете очакванията си в настоящата си роля, но и да добавите стойност, като участвате и в специални проекти.

Ако фирмата Ви предлага вътрешни, онлайн класове или обучение по управление на проекти, или възстановяване на разходи за външни курсове за колежа, обмислете да вземете някои класове по Управление на проекти. Някои теми на курсовата работа, които бихте могли да включите, могат да бъдат стратегии за планиране, планиране / организация, анализ на финансирането / придобиване и управление на промените. Това допълнително обучение може да ви помогне да бъдете уверени, когато станете първите, които доброволно се включите в нови специални проекти. Докато всяка управленска позиция включва умения за управление на времето, организация и хора, управлението на проекти изисква отделен фокус, засегнат от ресурси и резултати, продиктувани от определен период от време. Фината настройка на тези черти може да осигури възможности за кариерно израстване.

Искате ли да намерите инструменти за управление на проектите си?

Все повече и повече ръководители на проекти участват в избора на софтуерни инструменти за управление на проекти. Това има смисъл, защото в края на краищата ръководителите на проекти са хората, които ще използват продукта ежедневно. Те ще имат силни възгледи за това какво трябва да прави софтуерът и как може да им помогне да управляват своите проекти.

Ако се обърнете за помощ при избора на нов софтуер за екипа, какво трябва да търсите? По-долу споделяме нашите най-важни съображения за инструментите за управление на проекти.

Как можете да изберете най-добрия ръководител на проекта, за да избегнете провал?

Изборът на най-добрия ръководител на проекта за работа може да означава разликата в успеха или неуспеха на проекта. Този мениджър играе решаваща роля при вземането на всеки проект от идеята до завършването. Той или тя трябва да притежава както технически, така и умения умения, за да организира всеки детайл, който влиза в състава на стратегията на проекта. Грешките водят до пропуснати етапи, загуба на време и пари.

Ръководителят на екипа трябва да има силни умения за критично мислене, за да предвиди всички рискове, така че да може да създава превантивни мерки по пътя си. Ръководителят на проекта трябва да може да формулира какви са целите на всеки от членовете на екипа и точните линии на комуникация. Както можете да си представите, успешните проекти не се случват просто. Успешен мениджър на проекти би бил утвърден лидер, притежаващ добра комуникация, разрешаване на конфликти, управление на времето и умения за критично мислене.

Управление на проекти обучение и компетентност

Ако искате да се реализирате като иситински проджект мениджър, то на вас ви е нужно истинско обучение с лекции и учебник, които ще ви направят компетентен да управлявате всеки съвременен динамичен проект. Отново ви напомняте, да изберете модерния курс на PMA.bg

Какъв е процесът на управление на проекти?

5 фази на управление на проекти

Ето пет фази за управление на проекти, които можете да използвате, за да постигнете успешен резултат от проекта.

Фаза на иницииране или дефиниране – Тази стъпка включва официалното начало на проекта и обяснението за обхвата. Вашата документация във Фаза 1 ще включва изявление за описание на концепцията, което включва целите, основани на целта на проекта, както и желаните резултати в детайли. След като получите одобрение, ще изготвите предложението си, включително рисковите ви изчисления, като финализирате всичко в хартата на проекта.

Фаза на планиране – Ръководителят на проекта формулира най-добрата стратегия за екипа за постигане на целта на клиента. Възможно е ръководителят на проекта да избере членовете на екипа си, в допълнение към други ресурси. По време на тази фаза ще се извършва и определяне на времевата линия, графика и комуникационните линии.

Фаза на изпълнение – Мениджърът на проекта ще измести фокуса по време на този етап. Той / тя ще изпълнява и наблюдава всички дейности, които създават резултата, както е посочено в плана на проекта. Подгответе се за тази фаза, за да поемете най-много време, ресурси и енергия.

Фаза на контрол – Изпълнението и контрола се извършват едновременно. Ръководителят на проекта следи екипа, като гарантира, че планираното изпълнение от фазата на планиране се превръща в реалност.

Приключване на проект и неговото управление

Етап на закриване – По време на последния етап от класическото управление на проекти, ръководителят на проекта ще улесни финализирането на всякакви административни задачи, докладване на актуализирането на документацията и представяне на получените резултати на изпълнителното му ръководство. Можете да изчислите успеха на вашия индивидуален управленски и екип на вашия проект, като отговорите на един важен въпрос. Срещали ли сте и / или превишавали ли сте изискванията на клиента за работата? Най-вероятно най-важните приоритети на Вашия клиент ще включват своевременно изпълнение, докато екипът ви влиза в бюджета. Нуждата на клиента диктува всичко друго.

В допълнение към петте фази, процесът на управление на проекти включва няколко други области на познание, с които всеки ръководител на проекта трябва да е запознат. В Ръководството на PMBOK (Управление на проекта по пето издание) има 10 области на знанието. Вярно е, че всеки мениджър трябва да има основно разбиране за тези 10 теми. Въпреки това, както се прилага за конкретен проект, който включва уникални цели, спазване на стриктни срокове и подчиняване на определен брой ресурси, ръководителите на проекти трябва да обърнат специално внимание.

Интеграция – тази област от знания съдържа всичките 5 етапа на проекта. По време на интеграцията ще разработвате плана, оценявате рисковете и правите необходимите корекции по пътя, за да осигурите успешно изпълнение.

Обхват – обхватът очертава очакванията на заинтересованите страни. Осъзнаването на желания резултат от вашия проект е от основно значение за успеха ви като ръководител на проекта.

Време – казват, че времето е всичко и поддържането на проекта ви е от първостепенно значение. Експертиза за управление на времето ще ви помогне да определите дейности и да определите подходящи етапи на проекта, за да изпълните сроковете и успешно да разпределите ресурси.

Разходи – Елементи на управлението на разходите възникват по време на проекта. Правилната оценка на всички области на разходите по проекта и разходите за надзор по време на процеса на проекта ще помогне на вас и вашия екип да останете в бюджета.

Качество – Уверете се, че вашата PSR (продукт / услуга / резултат) отговаря на очакванията на клиента е вашата цел. Вашият проект е недостатъчен, ако вашият продукт е нещо различно от това, което клиентът и / или заинтересованите страни изискват.
Обществени поръчки – Възможно е да се нуждаете от услуги, които допринасят за резултата от проекта, които са извън експертния опит на екипа ви по проекта. Трябва да знаете как да планирате този случай, да изберете външен доставчик и да създадете / приключите договор.

Човешки ресурси – Вие може да попаднете на вас като ръководител на проекта, за да съберете екипа си от целия човешки капитал на компанията и евентуално да внесете външни изпълнители. Независимо от размера на вашия проект, трябва да знаете как да координирате и управлявате ефективно екипа си.

Прочетете също статията в Technology Bulgaria за онлайн модерното обучение по управление на проекти без учебник от Проджект Мениджмънт Академия. Пожелаваме ви попътен вятър и успехи във вашата нова кариера като ръководител. Запомнете, че всеки мениджър, трябва да бъде преди всичко лидер.

Project Management Recourses and materials

The BVOP Certified Project Manager diplomaTHE BVOP CERTIFIED PROJECT MANAGER DIPLOMA
BEST PROJECT MANAGEMENT CERTIFICATIONS ONLINE

What are the best project management certifications programs online for 2019 and 2020?

QUALITY CONTROL AND QUALITY ASSURANCE IN PROJECT MANAGEMENT AND AGILE PRACTICES

What are Quality control and quality assurance? These two topics have very similar terms but different practices and meanings. These subjects apply to…

WHO IS PROJECT MANAGER, RESPONSIBILITIES AND HOW TO BECOME A PROJECT MANAGER

Who is the project manager and how to become a project manager are two major and common questions? Most of the major Internet projects (we will use the example of a…

BEST PROJECT MANAGEMENT CERTIFICATIONS – AGILEPROGRAMMING.ORG

Some of the greatest project management certification programs for 2019 and 2020 are outlined in this report. We included…

AGILE PROJECT MANAGEMENT

Agile project management is widely used today and is the natural development of management practices. In the Everyday Project Management book by…

WHAT IS PROJECT MANAGEMENT?

What is a project management and who is the project manager? More exactly, what is a project? It’s a temporary effort promised to…

BEST PRODUCT MANAGEMENT TRAINING, CERTIFICATION & COURSES

A lot of Product Management Professionals have done a tremendous investigation and the concluding decision is the list we call the Best Product Management Training, Certification & Courses in…

PROJECT MANAGER, RESPONSIBILITIES, DEFINITIONS, AND PRACTICES

The project manager is the person who has the authority and responsibility for a project. It is the project manager’s job to coordinate, assist, and inform…

CHOOSING PROJECT MANAGEMENT SOFTWARE

Choosing Project Management Software is your first and initial important step. In the Everyday Project Management book, the author Jeff Davidson provides details about choosing project management software tools, why and…

PROJECT MANAGERS’ MISSION AND GOALS

Project management in the scope of both software and business classical projects is not easy. In the book Everyday Project Management, Jeff the author, explains deeply the mission of…

REQUIREMENTS CHANGE MANAGEMENT IN PROJECT MANAGEMENT PRACTICES

The later in the life cycle the requirements change, the more severe the impact on the project. Instead of wishing that changes will not happen or hoping that somehow…

LATEST MANAGEMENT EDUCATION NEWS AND ACTIVITIES IN THE PROJECT MANAGEMENT

As we already announced we have started project management certification activities and did some relations with regulatory organizations about management education and project management…

AGILE PROJECT MANAGEMENT CERTIFICATION

Agile project management certification is similar to the traditional classic PMP, PRINCE2, or any other Waterfall project management certification type but adding a focus on…

PM.MBA

PM.MBA is a global authority for project management certifications…

11 коментара към “Управление на проекти обучение, учебник и лекции”

 1. Искам да попитам този курс и обучение по управление на проекти наистина ли струва 300 лв? Как мога да се запиша? Ако не ми трябва учебник, споменатите онлайн лекции достатъчни ли ще бъдат? Трябва ли да закупувам допълнителни материали? Има ли някакви предварителни изисквания като например опит в управлението или нещо друго. Благодаря предварително! Мая

 2. Здравейте! Прочетох всичко относно за курса, но бих искала да попитам нещо, което ме касае. Въпросните кредити от това обучение, които ще получа в края на курса, дали важат за специалността Управление на международни проекти в УНСС? Благодаря много! Ивелина

 3. Здравейте! Това управление на проекти включва ли ИТ теории и практики? Интересувам се от IT проджект мениджмънт обучение. Мерси!!

 4. Ивелина, много сходен въпрос намерих в един друг уеб сайт. Ще ти отговоря каквото отговорих на колегата. Университета ти едва ли ще признае каквото и да е обучение от външна обучителна програма или курс. Няма в България университет, който да практикува подобна практика. Колкото до управление на проекти, университетите предпочитат да придържат студентите си само към техните преподаватели и учебници. Шансът ти клони към нула да постигнеш това. Попитай в учебен отдел, но сигурно няма да постигнеш нищо.Карай си курсове и обучения колкото искаш и ще бъдат само за твоето лично и професионално развитие. Поздрави

 5. Здравейте, приятели и колеги! Имам амбиции да се специализам в управление на проекти и бих желала да се запиша за много съвременно и надеждно обучение. Представеното по-горе включва ли Scrum и Agile принципи и начин на работа? Пълно е с литература по проджект мениджмънт, но искам да съм наясно с новите тенденции за работа и да бъда адекватен професионалист в България! Благодаря!

 6. Здравейте! Интересувам се от обучение по управление на риска, което е различно от управлението на проекти, но се оказва, че не се предлагат подобни курсове никъде. Може ли да ме насочите към някаква литература или образователна форма в тази сфера? Благодаря!

 7. Здравейте! Пиша ви във връзка със съобщението в Linkedin, в което се споменава, че предлаганото обучение по управление на проекти ще се предлага на всички студенти в България на много специални цени и с голямо намаление. За жалост не намерих никакви детайли повече и няма информация в Интернет. Вие дали знаете, ако съм реален студент, каква би била цената за обучението за мен? Благодаря ви много!

 8. Здравейте, уважаема Калинка Спасова! В Linkedin беше пусната кампания, съобщаваща за инициативата. Това е така. В уеб сайта на PMA.bg вече могат да се намерят всички детайли относно тази чудесна и благородна инициатива. Препоръчваме ви да разгледате секция „За студенти и ученици“, където ще намерите всичко, което ви интересува относно кандидастване, условия, цени и др.

 9. Здравейте!
  Искам да се занимавам с управление на проекти. Бихте ли ми препоръчали съвети от къде и как да започна?

 10. Здравейте колеги. Имам интерес към курса. Искам да попитам лекциите на какъв език са, къде се провежда обучението, на английски език ли е и кога започва? Посочената цена все още ли е актуална? Мерси много. Хубав уикенд

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.